Nikola pagherà 125 milioni di dollari per accuse di frode

nikola